Husby träff ockuperat!

Det var länge sedan vi uppdaterade denna blogg, men vilket tillfälle kunde vara bättre en detta? Våra grannar i Husby har bestämt sig för att ockupera den gemensamma mötesplatsen Husby träff i protest mot att den skulle flyttas till sämre lokaler. Vi ger dem vårt fulla stöd och har därför beslutat att lämna återstoden av vår stödkassa till dem, 2000kr. Dessa pengar samlades ursprungligen in för att kunna betala eventuella böter för dem som åtalats för ockupationen av Rinkebyhuset, men eftersom de friades känns det nu extra bra att på detta sätt kunna lämna vidare till dem som fortsätter kämpa för samma frågor som vi gjorde.

Vi ses på barrikaderna!

Här hittar ni Facebookgruppen: http://www.facebook.com/events/208641779230581/

Nästa planeringsmöte för stödfesten!

Nu på tisdag 27/10 kl18 har vi nästa planeringsmöte för Rinkebyhusets stödfest i lokalen på Hällbybacken. Vi kommer att ha program hela dagen och kvällen, med bland annat debatt, filmvisning, dans och musik.


Alla som vill är välkomna att komma och bidra med sina idéer. Vill du hjälpa till som funktionär under kvällen kan du gärna anmäla dig per mail [email protected] eller SMSa hustelefonen 0760656444 så kontaktar vi dig.

/Rinkebyhusets vänner

Planeringsmötet flyttas till imorgon 20/10!

Mötet som skulle hållits idag i lokalen på Hällbybacken flyttas till imorgon kl18. De som inte hittar dit möts upp vid T-banan 17.45

/rinkebyhusets vänner

Planeringsmöte 19/10

I tisdags var det rättegång mot 6 av de 8 åtalade som greps förra året i november och är anklagade för olaga intrång. P.g.a. överklagan från de åtalade mot att de inte har fått någon offentlig försvarare så skjuts rättegången upp några veckor. De som anklagas riskerar dagsböter vilket vi alla betalar solidariskt tillsammans. En person har tidigare blivit dömd till dagsböter för olaga intrång.

I våras anordnade vi en stödfest och fick ihop ungefär hälften av det vi tror blir det slutgiltiga bötesbeloppet. Vi planerar en till stödfest på årsdagen av ockupationen, den 13 november - så håll ögonen öppna om tid och plats!

Nästa möte är tisdagen den 19 oktober kl 18.00 på lokalen på Hällbybacken i Rinkeby.

Alla är välkomna att engagera sig och stödja oss!

Vår demokratisyn - en demokrati för alla!

Snart har ett år passerat sedan Rinkebyhuset ockuperades av engagerade rinkebybor samt våra solidariska vänner. Idag är Rinkebyhuset rivet och på tisdag kl 9.00 kommer några utav ockupanterna att ställas inför rätta för att de vågade visa sitt engagemang och värnande om demokratin. Under det gånga året har rinkebybornas åsikter ignorerats och använts emot dem, allt för att driva igenom Järvalyftet, den plan som redan fanns för området. Att tusentals kronor av offentliga medel har använts till en Rinkebydialog, som sedan endast använts in moderaternas valpropaganda är inget annat än en skandal och hån mot demokratin.


Brist på respekt för demokratin och ingångna avtal har visat sig på alla nivåer under denna tid. Vårt löfte om att endast använda ickevåld besvarades av stormning av huset med fullt kravallutrustad polis. Vår överenskommelse med Torbjörn Johansson om att ge besked om våra krav för att lämna huset, resulterade i att vi slängdes ut i gryningen samma dag vi skulle ge vårt besked. Samme Johansson har sedan dess avskedats på grund av grumliga affärer med skattemedel. Rinkebydialogens, det forum där de boende själva skulle få göra sina röster hörda skulle sammanställas och analys publicerats. Detta har ännu inte skett, trots att det utlovats ske inom kort sedan början av året på Järvadialogens hemsida.  Kristina Alvendals löfte om att ta emot de hundratals namnunderskrifter som samlats in i protest mot beslutet om att riva huset, har ännu inte infriats.


Ockupanterna och hundratals rinkebybor med oss, ville inte att de gamla studentlägenheterna skulle rivas, eftersom de var i utmärkt skick, vi ville vara med och bestämma över vår stadsdel. Alvendal måste ha tyckt att dessa rinkebybor var otacksamma. Kunde de inte nöja sig med att rösta vart fjärde år, och däremellan hålla sina mångkulturella trutar? Hon och hennes allierade hade ju till och med varit generösa nog att erbjuda oss att ett framföra våra åsikter i Rinkebydialogen. Nej, Alvendal hade nog inte räknat med att vi ville ha ett reellt inflytande.


Nu, när valet är över misstänker vi att publiceringen av Rinkebydialogens analys aldrig kommer att ske. Det är ett hån, inte bara mot de 2500 deltagarna i dialogen, utan även mot demokratin. Alvendal borde skämmas. Rinkebyhus- ockupanterna däremot skäms inte – vi förstod hur det låg till redan för ett år sedan, och valde därför att försvara demokratin genom att ta saken i egna händer.


Dialogen, som vi valt att kalla monolog, var bara ett sätt att vinna tid och hålla rinkebyborna på mattan, tills grävskoporna gjort sitt jobb och valet var över. En annan metod som användes var att försöka tysta vår stadsdels muslimers önskan om att få ha kvar Rinkebyhuset, genom att lova dem att deras efterlängtade moské skulle byggas på samma plats . Alvendal vill få oss att tro att detta är det bästa sättet att tillmötesgå de boendes önskemål. Vi vet att det är ren manipulation och populism av den lägsta sorten.


Vi kräver

-att de åtalade frias

-att Rinkebydialogens analys publiceras och hörsammas av politikerna

-ett Rinkeby med jobb, bostäder, service och föreningslokaler för alla


/Rinkebyhusets vänner


STÖDFEST! LÖRDAG 6/3!HITTA DIT! LÄNK TILL KARTA: http://kartor.eniro.se/m/ppXDC

Kommentar till dagens DN-debatt om moskébygge i Rinkeby (se länk)

Pressmeddelande 2010-02-27
Vänsterpartiet Stockholms stad
  
På dagen DN-debatt skriver alla partier i Stockholms stad, utom Vänsterpartiet, att man funnit en plats för att bygga en moské i Rinkeby. Marken där det gamla förvaltningshuset låg.
 
Vänsterpartiet anser att det bör byggas en moské i Rinkeby, men det finns flera tänkbara platser. Vilken det slutligen blir anser vi ska bestämmas i samråd med alla de som bor i Rinkeby.
 
Vår invändning mot det här beslutet är att det, i vanlig ordning, inte har föregåtts av någon dialog med de människor som bor i Rinkeby.
Vi har många gånger kritiserat högeralliansen för att man pratar vitt och brett om dialog med Rinkebyborna och sedan gång på gång, sviker sina föresatser. I fallet med förvaltningshuset tog man bort 400 arbetsplatser och rev huset, trots stora protester och utan att ta några som helst hänsyn till lokala önskemål. Ett förslag som framfördes var att huset skulle bli en samlingsplats för sociala aktiviteter och ungdomslägenheter.
Dagens besked på DN-debatt är inget annat än spiken i kistan på en katastrofalt dåligt skött process.
 
Om högeralliansen ska kunna förbättra sitt skamfilade rykte när det gäller demokrati och man menar allvar med att vilja ha dialog med invånarna måste de backa från dagens utspel och snabbt bjuda in till ett möte för att diskutera hur marken vid gamla förvaltningshuset kan användas.
 
Vänsterpartiet har flera förslag på vart en moské skulle kunna upprättas och lägenheter byggas, men innan vi slår fast något beslut vill vi ha en ärlig och spännande dialog med de boende.
 
Det som hittills har hänt har minskat Rinkebybornas förtroende för politikerna i Stockholm. Det ligger i allas intresse att återskapa förtroendet.
 
Ann-Margarethe Livh, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad
 
Mer info:
Ann-Margarethe Livh 076 1229 103
 
Annie Olausson
Pressekreterare Vänsterpartiet Stockholms stad
Mobil: 076-12 29 519
E-post: [email protected]


Stormöte på söndag!

På söndag (23/2) ska vi planera de sista detaljerna inför vår stödfest nästa lördag (6/3). Välkommen till lokalen på Hällbybacken kl 19.00.
Behöver hjälp att hitta dit kan du kontakta oss per tel. eller maila till [email protected] senast på lördag.

Vi kommer att ha en miniutställning om allt som hänt och vad vi gjort hittills, samt diskutera vad vi kan och vill göra framöver. Sedan visar vi en dokumentärfilm som elever på Sundbybergs folkhögskola gjort om ockupationen.

Eteråt är det fest med massor av bra musik och Ska n´Ska live på scenen!

Vi ses!


Stödfest 6/3

Kära vänner, även om vi inte syns så finns vi! För någon vecka sen blev 7 personer delgivna misstanke om olaga intrång. Nu avvaktar vi beslut om åtal från åklagare med viss spänning.

Samtidigt planerar vi en stödfest för att samla pengar till böter och en del andra utgifter vi haft under resans gång. Redan nu kan vi utlova liveband, visning av en dokumentär om oss (!) mm, Vi återkommer med info om lokal etc

Ses!

/Rinkebyhusets vänner

Närmast i kalendariet


100116 Lördag kl. 13:00 Hällbybacken
Banderollmålning
Hittar du inte till lokalen så möter vi gärna upp dig vid spärrarna och går till lokalen gemensamt. Kontakta oss via mail, så vi vet att du behöver guide.

100118 Måndag 18.00 Vid spärrarna eller 18.30 i Hällbybacken
Planering av kommande aktiviteter
Vi kommer vi bland annat att ta upp det som hänt senaste veckan kring protestlistorna, samt planera aktiviteter för den 5/3.

Välkomna!


Rivningen av Rinkebyhuset har börjat!

Nu har rivningen av Rinkebyhuset har inletts trots att vi fortfarande inte sett resultatet av Rinkebydialogen. Kristina Alvendals löfte om att ge oss möjlighet att träffa henne för att överlämna protestlistor har ännu inte infriats, men vi kommer att fortsätta att kräva att Alvendal lyssnar på de boende och tar deras åsikter på allvar.


Kommande aktiviteter

23 december Banderollmålning.
Vi behöver lite nya banderoller för att dekorera vår by! Alla är välkomna, är du sugen att hjälpa till kan du maila oss på [email protected] så kontakar vi dig för mer info.

24 december 14.00- 22.00 Julfri jul
Kom å häng med oss i Folkets hus! Fika, käka, pyssla eller kolla på film. Vill du hjälpa till eller har du idéer om nåt vi skule kunna göra tillsammans? Maila oss på (se adress ovan)!

27 december Stormöte
Vi kommer att diskutera de senaste dagarnas utveckling samt gnugga geniknölarna för att komma på fler roliga och galna sätt att göra våra röster hörda. Som vanligt ses vi på torget och går till någon lokal i närheten. Tidpunkt meddelas senare.


Alvendals demokratisyn: Skjut först, fråga sen!

På Kommunfullmäktiges senaste möte 091214 hänvisade Kristina Alvendal  till Rinkebydialogen när hon fick en fråga om sin syn på demokrati, och på vilket sätt hon lyssnade till medborgarna. Att lyssna på boende som valt att gå sin egen väg för att fritt formulera sina krav ligger kanske inte i Alvendals intresse, men vi från Rinkebyhusets vänner frågar oss hur hon kan hävda att hon lyssnat till de tusen personer som involverats i Rinkebydialogen, när hon två dagar senare, på Fastighetsnämndens möte fattar rivningsbeslut innan dessa personer åsikter har analyserats klart. Hittills tycks Alvendals demokratisyn snarare sammanfattas med ”riv först, fråga sen” – väldigt snarlikt en mer känd fras…

 

Rinkebydialogen som blev en Rinkebymonolog

Vi i Rinkebyhusets vänner ser med stor spänning fram emot presentationen av Rinkebydialogens analys, kommer det finnas en enda person som uttrycker sin önskan om att Rinkebyhuset rivs? Vi har redan nu hundratals namnunderskrifter från personer som opponerar sig! Om detta inte anses vara tillräckligt många personer, kan vi dessutom hänvisa både till den samlade oppositionen och till jagvillhabostad.nu som ställt sig bakom vårt krav om att en oberoende utredning genomförs innan beslut tas kring husets framtid. Detta är en verklighet som Alvendal är väl medveten om, vilket sannolikt är orsaken till att hon valt att genomdriva rivningsbeslutet innan analysen av Rinkebydialogen är klar.

Rinkebydialogen, liksom hela Järvadialogen var aldrig menat som något annat än ett spel för gallerierna, där de boende i områdets önskan att påverka utnyttjas på ett särdeles bakslugt sätt för att ge sken av de erbjuds möjlighet att delta i den lokala demokratiprocessen. När besluten sedan fattas följer de en redan förutbestämd plan, utan att hänsyn tagits till ortsbornas åsikter eller önskemål.

 

Hörd eller överkörd?

Kristina Alvendal avfärdar oss i Rinkebyhusets vänner som ett fåtal individer som hemfaller åt kriminella handlingar, såsom ockupation. Vi anser inte att vi är den sortens kriminella personer som är en fara för samhället, däremot är vi en brokig skara bekymrade och engagerade människor som är beredda att göra det som krävs för att rinkebyborna ska få en chans att göra sina röster hörda, istället för att bli överkörda. Om en politiker i ett demokratiskt land som Sverige anser att det är ett problem att folk vill ha en verklig chans att framföra sina åsikter är det dags att byta yrke!

Kristina Alvendals agerande är ett hån, både mot de personer som visat sitt engagemang i Rinkebydialogen och mot demokratin som sådan! Vi kräver att hon tar emot våra protestlistor samt lyssnar på våra krav!

 

Rinkebyhusets vänner


Rivningsbeslut fastställt - men vi ger inte upp!

Igår beslutade Fastighetsnämden i Stadshuset att Rinkebyhuset, gamla stadsdelsförvaltningen, ska rivas. Detta ska ske i början av nästa år. Vi demonstrerade vid Stadshuset för att visa på att våra krav står fast; 

- En oberoende utredning om vad huset kan användas till!
- Samråd och riktig dialog med de boende i området innan beslut fattas!
- Riv inte Rinkebyhuset!
 

Trots detta röstade den borgerliga allinsen för en rivning - dock fick vi stöd av oppositions partier.

Vad hände med de lokala politikernas löfte att prata med sina kollegor i Stadshuset?

Vi protesterar vid stadsdelsnämdens möte torsdag den 17e kl 18 på Husby träff! Slut upp!

På söndag har vi stormöte, kl 15.00 samling på torget.

Den 24e december ordnar vi en kulturkväll på Folkets hus! kom och ha en trevlig kväll med dans, liveband, fika och roligt pyssel.

Alla Välkomna!

/Rinkebyhusets vänner


        

Kolla länken till beslutet!

Vi har en länk till förslaget till beslut som kommer att behandlas på fastighetsnämndens möte på tisdag, följ den och se vad Torbjörn Johansson tycker ska göras med vårt hus! Kom och berätta för honom och alla andra på mötet vad DU tycker!

 


RSS 2.0