Närmast i kalendariet


100116 Lördag kl. 13:00 Hällbybacken
Banderollmålning
Hittar du inte till lokalen så möter vi gärna upp dig vid spärrarna och går till lokalen gemensamt. Kontakta oss via mail, så vi vet att du behöver guide.

100118 Måndag 18.00 Vid spärrarna eller 18.30 i Hällbybacken
Planering av kommande aktiviteter
Vi kommer vi bland annat att ta upp det som hänt senaste veckan kring protestlistorna, samt planera aktiviteter för den 5/3.

Välkomna!


Rivningen av Rinkebyhuset har börjat!

Nu har rivningen av Rinkebyhuset har inletts trots att vi fortfarande inte sett resultatet av Rinkebydialogen. Kristina Alvendals löfte om att ge oss möjlighet att träffa henne för att överlämna protestlistor har ännu inte infriats, men vi kommer att fortsätta att kräva att Alvendal lyssnar på de boende och tar deras åsikter på allvar.


RSS 2.0